Naar Johan Scholtes - Inleiding
Naar www.kerres.nl

Het terughalen van door de Duitse bezetter geroofde kerkklokken (1945)

Alle gescande documenten over dit onderwerp vindt u onderaan op deze pagina!

Johan Scholtes
Johan was indertijd gemeenteambtenaar in Kerkrade op de afdeling 'Onderwijs en Culturele Zaken'
van de Gemeente-secretarie. Voor het verrichten van de activiteiten heeft Johan een periode van twee maanden buitengewoon verlof toegewezen gekregen.

1. Correspondentie met bisschop
Op 8 augustus 1945 heeft Johan Scholtes schriftelijk opdracht gekregen van de toenmalige bisschop
Mgr. Lemmens om de door de Duitse bezetter geroofde kerkklokken op te sporen en terug te halen naar Nederland.
Het bisdom heeft haar erkentelijkheid verwoord in een tweetal bedankbrieven.

2. Dekenaat St. Lambertus Kerkrade
Behalve de genoemde documenten is er eveneens informatie over een aantal kerken uit dit dekenaat
vermeld in artikelen in de ZuidLimburger van 18 augustus 1945 en december 1945.

3. Overig Limburg
Ook hier geldt dat behalve de genoemde documenten er eveneens informatie over een aantal kerken uit dit dekenaat is vermeld in artikelen in de ZuidLimburger van 18 augustus 1945 en december 1945.

4. Friesland
Hoewel de opdracht aan Johan betrekking had op de geroofde klokken van het bisdom Roermond
is er relatief veel documentatie over geroofde klokken uit Friesland.
De reden hiervan is gelegen in het feit dat in de Heerenveeneter Koerier  van 12 september 1945 en in het Nieuwsblad van Friesland blijkbaar een artikel heeft gestaan met betrekking tot de het terughalen van geroofde klokken door Johan Scholtes.
Helaas is het niet gelukt om alle exacte namen van de Friese dorpen en gehuchten te achterhalen. Vaak waren het parochies (RK) of Gemeenten (NH) welke slechts een paar honderd inwoners groot waren. In de loop van de jaren hebben er talloze gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden.

5. Overig Nederland
Behalve Limburg en Friesland is er, m.u.v. .K. Parochie St. Joannes de Dooper te Laren (NH) en de
RK Parochie Silvorde (Achterhoek) géén documentatie beschikbaar. 
De heer A.A. Stangenberger (Tilburg) was volgens Johan belast met de opsporing van de geroofde klokken uit de provincie Noord-Holland.
Zie ook 7. Opslag

6. Nieuwsberichten en kranten
ANP bericht van 8 augustus 19??.  Historische informatie.
De ZuidLimburger 18 augustus en december 1945: actuele stand van zaken.

7. Opslag geroofde klokken
Overzicht Hüttenwerke Kaizer A.G. Lühnen v.h. Kupher.

Ley Kerres
Kerkrade, november 2013.


Documenten