Naar Johan Scholtes - Inleiding
Naar www.kerres.nl

WMC

Alle gescande documenten over dit onderwerp vindt u onderaan op deze pagina!

Johan Scholtes: architekt, componist en dirigent WMC

In ca. 1987 publiceerde het lokale Kerkraadse weekblad De Zuid-Limburger een artikel met de titel: Johan Scholtes componist en dirigent van het WMC. Oud-WMC-voorzitter Mr. Bert van de Weijer heeft Johan Scholtes omschreven als de architekt van het WMC.

 

Spanningen tussen Johan en bestuur WMC
In de loop van de tijd waren er spanningen ontstaan tussen Johan en enkele bestuursleden. Dit manifesteerde zich onder andere door verdachtmakingen richting Johan met betrekking tot zijn vermeend gebruik in het buitenland van de Doctor-titel. Ook het opstellen door het WMC-bestuur van een Instructie Stichting Wereldmuziekconcours aan directeurkwam de onderlinge relatie niet ten goede.

 

Ontslag als directeur WMC
Op 31 october 1961 heeft Johan schriftelijk zijn ontslag als directeur van de Stichting WMC ingediend.
Naderhand zijn er pogingen gedaan om zijn functie als directeur weer te herstellen. Blijkbaar is dit gelukt. In september 1963 besloot Johan echter om als nog het directeurschap te beëindigen.
 

Reacties op ontslag
Behalve vele persoonlijke reacties waren er ook diverse schriftelijke reacties.

 

Eerherstel
Op zaterdag 16 november 1991 bezocht het dagelijks bestuur van het WMC,  bestaande uit Bert van de Weijer (voorzitter), Toon Creusen (secretaris), Max Kousen (penningmeester) en medewerker Harry Reumkens, Johan op zijn thuisadres aan de Hoofdstraat 46 in Kerkrade.
Bij dit bezoek ontving Johan de Gouden Speld van het WMC en werd hij benoemd tot Ere-Bestuurslid.

Reacties b.g.v. WMC 1966
De pers is eensgezind van mening dat dit WMC de bezieling van Johan Scholtes mist.
De in het archief van Johan aanwezige fotokopieën van de artikelen zijn van mindere kwaliteit. Indien men de ingeschande artikelen echter uitvergroot (en eventueel kantelt) zijn zij toch vrij goed leesbaar.
Dit geldt helaas niet voor het artikel Interview Johan Pagina 1 en 2. Gezien de informatieve waarde van dit artikel is het, ondanks de duidelijke onvolkomenheden, opgenomen.
 


Documenten